آرمان بابا نرده چاپ چاپآرمانمآرمانم بابا نردهآرمانم بابا نرده چاپ چاپآرمانم بابا نرده چاپ چاپ ترجمهآرمانم بابا نرده چاپ چاپ ریمیکسآرمانم بابا نرده چاپ چاپ متنآرمانم بابا نرده چاپ چاپ معنیآرمانم بابا نرده چاپ چاپ معنی فارسیآرمانم بابا نرده چار چارمآرمانم بابا نرده چار شافمآرمانم بابا نرده چار شافهآرمانم بابا نرده چار شافه با معنیآرمانم بابا نرده چار شافه معنیآرمانم بابا نرده چار شافه یعنی چهآرمانم بابا نرده چار شافه یعنی چیآرمانم بابا نرده چاف چاف معنیآرمانم بابا نرده چهار چاتمآرمانم بابا نرده ریمیکسآهنگ آرمان بابا نرده چهار شاخهآهنگ آرمانم بابا نرده چاپ چاپ ریمیکسآهنگ آرمانم بابا نرده چاپ چاپه ریمیکسآهنگ آرمانم بابا نرده چاپ چاپیمآهنگ ارمان بابا نرده چاپ چاپهآهنگ ترکی آرمانم بابا نرده چاپ چاپآهنگ ترکی آرمانم بابا نرده چاپ چاپ ریمیکسآهنگ ترکی آرمانم بابا نرده ریمیکسآهنگ جدید ارمان بابا نرده چاپ چاپهآهنگ جدید ترکی آرمانم بابا نرده چاپ چاپآهنگ هارمانم بابا نردي چاف چافآهنگ هارمانم بابا نردي چاف چاف با متنارمان بابا نرده چاپ چاپهارمانم باباارمانم بابا نردهارمانم بابا نرده ترجمهارمانم بابا نرده چاپ چاپهارمانم بابا نرده چاپ چاپه ریمیکسارمانم بابا نرده چاپ چاپیمارمانم بابا نرده چاپ چاپیم ترجمهارمانم بابا نرده چاف ترجمهارمانم بابا نرده چهارارمانم بابا نرده متنارمانم بابا نرده معنیاهنگ آرمانم بابا نرده ترجمهاهنگ آرمانم بابا نرده چاف چاف ریمیکساهنگ آرمانم بابا نرده ریمیکساهنگ آرمانم بابا نرده متناهنگ ارمانم بابا نرده با معنیاهنگ ترکی ارمانم بابا نرده با معنیاهنگ ترکی ارمانم بابا نرده ترجمهاهنگ ترکی ارمانم بابا نرده معنیاهنگ ترکی ارمانم بابا نردی چاف چاف ریمیکساهنگ ترکی ای هارمانم بابا نردی چاف چافاهنگ ترکی هارمانم بابا نردی چاف چافاهنگ جدید ارمانم بابا نرده چاپ چاپهاهنگ خارجی ارمانم بابا نرده چاپ چاپیاهنگ رپ ترکی هارمانم بابا نردی چاف چافاهنگ هارمانم بابا نردي چاف چافاهنگ هارمانم بابا نردیاهنگ هارمانم بابا نردی چاف چافاهنگ هارمانم بابا نردی ریمیکسترجمه آهنگ آرمانم بابا نردهترجمه آهنگ آرمانم بابا نرده چاپ چاپترجمه آهنگ ترکی آرمانم بابا نردهترجمه اهنگ آرمانم بابا نرده چاف چافترجمه اهنگ هارمانم بابا نردی چاف چافدانلود آهنگ آرمان بابا نرده چاپ چاپدانلود آهنگ آرمان بابا نرده چاپ چاپ ریمیکسدانلود آهنگ آرمانم بابا نرده چاپ چاپدانلود آهنگ آرمانم بابا نرده چاپ چاپ ریمیکسدانلود آهنگ آرمانم بابا نرده چاف چافدانلود آهنگ آرمانم بابا نرده چاف چاف ریمیکسدانلود آهنگ آرمانم بابا نرده چاف چافهدانلود آهنگ آرمانم بابا نرده ریمیکسدانلود آهنگ ارمان بابا نرده چاپ چاپهدانلود آهنگ ارمان بابا نرده چاپ چاپه ریمیکسدانلود آهنگ ترکی آرمانم بابا نردهدانلود آهنگ ترکی آرمانم بابا نرده چاپ چاپدانلود آهنگ ترکی آرمانم بابا نرده چاف چافدانلود آهنگ ترکی آرمانم بابا نرده ریمیکسدانلود اهنگ آرمان بابا نرده چاف چافدانلود اهنگ آرمانم بابا نرده چافدانلود اهنگ آرمانم بابا نرده چاف چافدانلود اهنگ ترکی هارمانم بابا نردی چاف چافمدانلود اهنگ خارجی آرمانم بابا نرده چاف چافدانلود اهنگ رپ ترکیدانلود اهنگ رپ ترکی آرمانم بابا نرده چاف چافدانلود اهنگ رپ ترکی هارمانم بابا نردی چاف چافدانلود اهنگ هارمانم بابا نرده چار شافمدانلود اهنگ هارمانم بابا نردیدانلود اهنگ هارمانم بابا نردی با معنیدانلود اهنگ هارمانم بابا نردی چار شافمدانلود اهنگ هارمانم بابا نردی چار شافهدانلود اهنگ هارمانم بابا نردی چاف چافدانلود اهنگ هارمانم بابا نردی چاف چاف ترکیدانلود اهنگ هارمانم بابا نردی چاف چاف ریمیکسدانلود اهنگ هارمانم بابا نردی چاف چاف معنیدانلود اهنگ هارمانم بابا نردی چاف چافمدانلود اهنگ هارمانم بابا نردی ریمیکسدانلود اهنگ هارمانم بابا نردی معنیدانلود موزیک هارمانم بابا نردی چاف چافرپ ترکیشعر آرمانم بابا نرده چاپ چاپهمتن آهنگ آرمانم بابا نردهمتن آهنگ آرمانم بابا نرده چاپ چاپمتن اهنگ آرمانم بابا نرده چاپ چاپهمتن اهنگ آرمانم بابا نرده چاف چافمتن اهنگ ترکی هارمانم بابا نردی چاف چافمتن اهنگ هارمانم بابا نردیمتن اهنگ هارمانم بابا نردی با معنیمتن اهنگ هارمانم بابا نردی چاف چافمتن اهنگ هارمانم بابا نردی چاف چاف به فارسیمتن فارسی آهنگ آرمانم بابا نردهمتن و ترجمه آهنگ آرمانم بابا نردهمعنی آرمانم بابا نرده چار چافممعنی آهنگ آرمانم بابا نردهمعنی آهنگ آرمانم بابا نرده چاف چافمعنی آهنگ ترکی آرمانم بابا نردهمعنی آهنگ ترکی آرمانم بابا نرده چاپ چاپمعنی آهنگ ترکی آرمانم بابا نرده چار شافهمعنی اهنگ ترکی هارمانم بابا نردی چاف چافمعنی اهنگ هارمانم بابا نردیمعنی اهنگ هارمانم بابا نردی چاف چافمعنی شعر آرمانم بابا نرده چاف چافمعنی فارسی آهنگ آرمانم بابا نردههارمانمهارمانم باباهارمانم بابا نردي چاف چافهارمانم بابا نردي چاف چاف اهنگهارمانم بابا نردي چاف چاف با معنیهارمانم بابا نردي چاف چاف ترجمههارمانم بابا نردي چاف چاف ریمیکسهارمانم بابا نردي چاف چاف متنهارمانم بابا نردي چاف چاف متن فارسیهارمانم بابا نردي چاف چاف معنیهارمانم بابا نردي چاف چاف یعنی چههارمانم بابا نردیهارمانم بابا نردی چاف چافهارمانم بابا نردی چاف چاف اهنگ ترکیهارمانم بابا نردی متنهارمانم بابا نردی معنی

دانلود اهنگ هارمانم بابا نرده چار شافم

برای دانلود اهنگ ترکی هارمانم بابا نرده چار شافم ازعصیان تیتیک با نکس وان ترکی همراه باشید همچنین متن اهنگ را همراه با ترجمه فارسی به اشتراک گذاشته ایم.

admin ajax.php  300x146 - دانلود اهنگ هارمانم بابا نرده چار شافم

  • پست های پیشنهادی نکس وان ترکی

معنی آهنگ آرمانم بابا نرده

Hastayız dede
ما یک معتاد به موزیک هستیم

Evvet ampiri kukalar
بله امپراطور مواد (موزیک رپ)

Ver oğlum müziği
موسیقی رو به من بده پسر

Ses ver Adana, zirveden selam
فریاد بزنید آدانا، از بالا به من سلام کنید

Durmak yok homie patlamaya devam
در خانه توقف نمی‌کنیم، ادامه می‌دهیم

Yok bundan sonra size sigara filan
دیگه از این به بعد سیگار یا چیز دیگه ای برای شما بچه ها نیست

Uçuyor yıldızlara müptezel bayan
اون بانوی آشغال در حال پرواز به سمت ستاره هاست

Harmanım, baba nerde çarşafım?
ترکیبی از علف، بابا رول کاغذ من کجاست؟

Gördüğün bu paketler benim dermanım
آن پاکت هایی که می بینید درمان من هستند

Hoppa yavaşça açıldı fermanım
هوپا به آرامی فرمان من رو اجرا کرد

Sakın kaçma buraya gel la kezbanım
به این فکر نکن که فرار کنی، بیا اینجا عزیزم

Adana çocuğu aga şehrimin delisi
من همون پسر برادر آدانا هستم، من یک منحرف هستم

Olay büyük kardeş mevzu kendisi
این یه حقیقته بزرگه داداش، خودش توضیح هست

Plaka sıfır bir korkumuz kimle
ما پلاک صفر یکیم، هیچ ترسی نداریم

Yazmak için yine yuttun bence
فکر می‌کنم دوباره به جای نوشتن، اون رو قورت داده باشی

Hey torbacı bana versene borç
یک دلال مواد مخدر این را روی تب گذاشت

Olmaz lan olan malları peşin satıyoruz
نه نمی‌تونم، ما کالاها رو فورا به صورت نقد می‌فروشیم

Bu yüzden babamın cüzdanını çalıyoruz
به همین دلیل است که ما کیف پول بابا رو دزدیدیم

Akşam olunca dayak yemeye başlıyoruz
وقتی شب فرا می‌رسد و ما به خانه می‌رویم، داریم به پشت خودمون میزنیم

Ben yazınca amına kor neşemiz yerinde
وقتی من نامه می‌نویسم خوشحالی ما در جای درست است

Size ayrı tripte bense düşüşte
شما اوج های مختلفی دارید، در حالی که من دارم سقوط میکنم

Halüs görüyorum ben bu sahnede
در این صحنه شروع می‌کنم به توهم زدن

Kaç paket sigara bitti lan o kahvelerde
چند بسته سیگار در آن قهوه خانه ها تمام کردیم؟

Hapı yutmayınca dönmüyo tekeri
اگر مصرف قرص ها را قطع کنم ذهنم از کار می افتد

Tribe sokma beni sikerim ebeni
من رو عصبانی نکن، من زنت رو اذیت میکنم

Gidin Heijan abinize selam söyleyin
برو به برادر بزرگت هیجان بگو که من با سلام و احترام بزاره

Tahtını sikiyorum ben de böyleyim
من بر تخت پادشاهی لعنت می‌فرستم، چون این همون کسیه که هستم

Demiş “Adana Merkez’in sözleri çalıntı”
اون میگه من متن شعر “آدانا مرکز”رو دزدیدم

Moruk kim kimden yaptı alıntı
کسی که از چه کسی دزدی می‌کند کاملا مشهود است

O şişko menajerin ona söylüyorum
به مدیر فتاس خود بگویید، این پیغام به طور مستقیم با او ارتباط دارد.

Diss atmadan önce adam gibi uyarıyorum
من قبل از دیس کردنش، مثل آدم بهش اخطار دادم

Sevenlerim bana şimdi desin eri
تمام طرفداران من به من می‌گویند که من بی گناهم

Ben o sözü alıyorum, sanki deli
من دارم دیوانه می‌شوم که آن‌ها مرا صدا می‌زنند

Bize bulaşmayın biz de vites atmayız geri
ما نمی‌دونیم که چه جوری رفتار کنیم، پس با ما حال نکن

Bize diss atanlara atıyoruz seri
ما به هر کسی که سعی کنه به ما کمک کنه خدمت می‌کنیم

Sek rakı yok dayı hani bize sigara?
راکی خالص وجود نداره، دایی پس سیگار ما کجا بود؟

Memurlar geliyo yat yere yat yat!
پلیس‌ها دارن میان بخواب رو زمین! بخوابین رو زمین

Nezarete düştü al bi’ sigara yak
حالا کارمون تمومه، بهتره یه سیگار روشن کنیم

10 dakika sonra baba ifaden alınacak
ده دقیقه دیگه بابا، پلیس‌ها میخوان اظهارات شما رو بگیرن

Sokakta yine siren sesleri
آژیرها دوباره در خیابان ها صدا می کنند

Mic başına tetikçi kaldır elleri
زمانی که تیرانداز یک تفنگ را به سمت سر شما نشانه می‌رود، آن دست‌ها را بالا ببرید

Kopmaya devam baba ayık bizleri
ما در حال ترک دنیای واقعیت هستیم، ما در حال خلسه هستیم

İhtilale yazıyoruz evet sizleri
بله، ما در حال نوشتن شما در مورد این انقلاب هستیم

Ders matematik baba kafam trilyon
این درس ریاضیه بابا، اما ذهن من در برابر تریلیون ها بالا رفته

Bana soru sormayın ben hiç bilmiyom
من هیچی نمی‌دونم، هیچ سوالی از من نکن

Ben nerde olduğumu bi’ an şaşırıyom
من بیرون می‌رم و حتی متوجه نمی‌شم که کجا هستم

Hocam diyo “Evladım gel sen kaşınıyon”
معلم من می‌گوید، برو اینجا پسرم، تو دوباره برای آن کتک زدن خارش داری

(Bi 70’lik daha bu çocuk olmadı)
توی دهه 70، این بچه هنوز به دنیا نیومده بود

Kafası güzelken banka soymadı
اما وقتی در حال خلسه بود از بانک دزدی نکرد

Bu olay gitmedi mevzu olmadı
این کثافت به اینجا ختم نمی‌شود، به خاطر داشته باش که این اتفاق هرگز نیفتاده است

Bi sigara çözün bana neşem kalmadı
سیگاری به من بده، من دوباره همه لذتم را از دست داده‌ام

Ses ver Adana, zirveden selam
فریاد بزنید آدانا، از بالا به من سلام کنید

Durmak yok homie patlamaya devam
در خانه توقف نمی‌کنیم، ادامه می‌دهیم

Yok bundan sonra size sigara filan
دیگه از این به بعد سیگار یا چیز دیگه ای برای شما بچه ها نیست

Uçuyor yıldızlara müptezel bayan
اون بانوی آشغال در حال پرواز به سمت ستاره هاست

Ey-yo
ای-یو

İsyan Tetick
آیسان تتیک

Burası Adana Seyhan
این آدانا-سیهان است

Yükselen Sesler Records
Rising Voices Records (نام استودیو ضبط)

Burası Sarıhamzalı
این سالی و زلی است

Yeah-yeah-yeah, ye-oh
آره، آره، آره، آ-ره

بهترین آهنگ های ترکی را همراه با ترجمه از نکس وان ترکی بخواهید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن